Loading...
O projektu 2018-06-18T11:36:21+02:00

Zašto je projekt potreban?

Turistički i ugostiteljski sektor u mediteranskom području izrazito je sezonski osjetljiv pa se velik dio radne snage i zapošljava sezonski. U Hrvatskoj se procjenjuje da je oko 30 do 40% svih poslova u gostoprimstvu sezonsko. U Italiji se procjenjuje da je 12,4% djelatnika u sektoru turizma sezonski zaposleno, a poznato je da na Siciliji turizam uvelike ovisi o godišnjim dobima – oko 60% turističke potražnje bilježi se u ljetnim mjesecima između lipnja i rujna. U Grčkoj se procjenjuje da je više od 40% poslova sezonsko.

Značajan broj sezonskih radnika nije prošlo kroz specifičnu obuku i nema iskustva u tom sektoru. U Hrvatskoj je prema anketi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 63% radnika imalo formalnu izobrazbu koja nije povezana s radnim mjestima u turizmu i ugostiteljstvu, a 32% njih prvi puta radi na sezonskim turističkim poslovima. U Grčkoj je većina zaposlenika u sektoru ugostiteljstva (63,5%) završila srednjoškolsko obrazovanje bez stručnog usavršavanja u turizmu i obavlja poslove niske specijalizacije. U Italiji (Sicilija), većina turističkih tvrtki su mala i srednja poduzeća, od kojih mnoga vode obitelji koje nemaju posebnu edukaciju ili obuku za rad u turizmu. U sve tri zemlje, obuka sezonskih radnika odvija se na samom radnom mjestu i delegirana je starijim i iskusnim zaposlenicima koji nemaju odgovarajuće vještine mentorstva te tako često pružaju neučinkovitu i nedosljednu obuku.

Loše obučeni zaposlenici imaju negativan utjecaj na goste, smanjeno zadovoljstvo poslom, nizak moral često dovodeći do velikog obrtaja i troškova povezanih sa zapošljavanjem i osposobljavanjem novog osoblja. S obzirom na nedostatak vještina sezonskih radnika i nedostatak mogućnosti izobrazbe, dobro osmišljen program edukacije temeljen na učenju na radnom mjestu doprinijet će razvoju vještina koje nedostaju sezonskim turističkim djelatnicima.

Postoje snažni dokazi da učenje na radnom mjestu poboljšava zapošljivost i olakšava prijelaz s teorijskog učenja na praktičnu primjenu na radnom mjestu. Stoga Europska komisija snažno potiče vlade, socijalne partnere i pružatelje obrazovanja i osposobljavanja da promoviraju učenje na radnom mjestu u različitim oblicima (High-performance apprenticeships & work-based learning: 20 guiding principles, European Commission). Prema CEDEFOP-u, učenje na radnom mjestu važno je ne samo za početno strukovno obrazovanje, već i za kontinuirano učenje i osposobljavanje, budući da odrasle osobe redovito trebaju usavršavati i proširivati svoje vještine. Učenje na radnom mjestu smatra se snažnim načinom podrške obrazovanju odraslih i pridonosi konkurentnosti i rastu.

Koji su glavni ciljevi projekta?

Specifični ciljevi projekta SeasonReady su:

  • Pomoći poduzećima u razvoju motiviranih, kvalificiranih i pouzdanih radnika u tri ključna područja ugostiteljstva – recepcija, usluge hrane i pića i domaćinstvo
  • Razviti metodologiju osposobljavanja koja se temelji na obuci na radnom mjestu prilagođenu lokalnom i regionalnom kontekstu
  • Pomoći potencijalnim mentorima razviti vještine i tehnike osposobljavanja kako bi se osigurala efektivna obuka zaposlenika i poslodavaca (mentora)
  • Osigurati sezonskim radnicima odgovarajuću mješavinu vještina, znanja i stavova potrebnih za posao u ugostiteljskom sektoru
  • Dati preporuku zainteresiranim stranama za daljnji razvoj održive metodologije učenja na radnom mjestu u malim i srednjim poduzećima na regionalnoj i nacionalnoj razini

Kome je SeasonReady namijenjen?

  • Sezonskim zaposlenicima u sektoru ugostiteljstva, posebno onima koji rade na poslovima vezanim za recepciju, hranu i piće, te domaćinstvo
  • Vlasnicima/menadžerima ugostiteljskih tvrtki zaduženima za zapošljavanje, obuku i upravljanje ljudskim resursima
  • Profesionalnim ugostiteljskim i turističkim udruženjima
  • Strukovnim školama i nastavnicima
  • Stvarateljima politika za turizam i edukaciju u turizmu.