2η Συνάντηση των εταίρων στο Παλέρμο τηw Ιταλίας (Μάιος, 2018)

//2η Συνάντηση των εταίρων στο Παλέρμο τηw Ιταλίας (Μάιος, 2018)

2η Συνάντηση των εταίρων στο Παλέρμο τηw Ιταλίας (Μάιος, 2018)

Η 2η διακρατική συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον εταίρο CESIE στο Παλέρμο της Ιταλίας. Οι εταίροι συζήτησαν τα αποτελέσματα της διεξαγόμενης έρευνας στις χώρες τους  για τον εντοπισμό των βασικών εκπαιδευτικών αναγκών των εποχιακά εργαζομένων σε δεξιότητες και ικανότητες στον κλάδο της φιλοξενίας, το θεωρητικό πλαίσιο του αναμενόμενου προγράμματος κατάρτισης στον χώρο της εργασίας (work-based training) καθώς και τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών. Επίσης συμφώνησαν σε θέματα διαχείρισης και προγραμμάτισαν τα επόμενα βήματα του έργου.

By | 2018-06-06T13:50:48+02:00 6 Ιουνίου, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment