Εναρκτήρια συνάντηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας (Νοέμβριος 2017)

//Εναρκτήρια συνάντηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας (Νοέμβριος 2017)

Εναρκτήρια συνάντηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας (Νοέμβριος 2017)

Η εναρκτήρια συνάντηση του SeasonReafy φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας  από τον συντονιστή  εταίρο του έργου,  Institute of Tourism. Οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς  τους, συζήτησαν λεπτομερώς το περιεχόμενο του έργου, συμφώνησαν για τον συνολικό σχεδιασμό και επεξεργάστηκαν τις κατευθυντήριες γραμμές για τα πρώτα βήματα, συγκεκριμένα τη διεξαγωγή της έρευνας για τον προσδιορισμό των αναγκών των εποχιακά εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας καθώς και τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών.

By | 2018-06-06T13:47:17+02:00 29 Μαΐου, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment